АДРЕС: ГР. БОЖУРИЩЕ, Ж.К. ЖИЛИЩА, БУЛ. ЕВРОПА № 8, ПАРК ОРЛИТЕ

КОНТАКТИ: 0885/162902;    0889/554308

ЕЛ. ПОЩА: mail@forkids2017.org     ИЛИ      forkids2017@abv.bg