АДРЕС: ГР. БОЖУРИЩЕ, Ж.К. ЖИЛИЩА, БУЛ. ЕВРОПА № 8, ПАРК ОРЛИТЕ

КОНТАКТИ:
0885162902 – Милена Боева – председател на сдружението и ръководител проект на Център за защитена заетост – гр. Божурище;
0898461259 – Борислава Васкова – трудотерапевт

ЕЛ. ПОЩА: mail@forkids2017.org     ИЛИ      forkids2017@abv.bg