За да сме полезни на повече деца и родители, ние имаме нужда и от Вашата финансова подкрепа.

Благодарим Ви!     

 

Корпоративните ни дарители могат да ползват данъчно облекчение до 10% от положителния си счетоводен финансов резултат.

За всяко направено дарение Сдружение „За Децата-2017“ ще издава свидетелство за дарение, което фирмите могат да използват за получаване на данъчнo облекчениe, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 14 от ЗКПО.

Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение до 5% от сумата на годишните данъчни основи.

За всяко направено дарение Сдружение „За Децата-2017“ ще издава свидетелство за дарение, което физическите лица  могат да използват за получаване на данъчнo облекчениe, съгласно чл. 22, ал. 1, т.1, б. „л“ от ЗДДФЛ.

Дарителски кутии: Следете за нашите дарителски кутии, разположени в различни търговски обекти.

Ако желаете да поставите такава кутия във Ваш обект, моля свържете се с нас по някой от начините, посочени в страницата за контакти.

 

 

ДАРЕТЕ ЧРЕЗ:

 

Притежател на сметка: Сдружение „За децата-2017“

Банка: Първа инвестиционна банка

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG94FINV91501017155954